Reteko Oy:n Keräys & Pakkauspalvelun sopimusehdot

1. Yleiset ehdot

Keräys & Pakkauspalvelu on Reteko Oy:n (Y-2436525-8). tuottama palvelu, missä asiakas ostaa keräysastian Reteko Oy:ltä. Ostettu pakkaus sisältää tyhjän keräysastian toimituksen asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Lopullisen kierrätystuotteen muodostaa kierrätettävä tuote ja keräyspakkaus. Tämän tuotteen myyjänä on asiakas ja ostajana Reteko Oy.

Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Reteko Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

Reteko Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin ja kierrätysmetallin ostoon sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Reteko Oy:n kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Reteko Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Reteko Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Reteko Oy ei kohtuudella voi voittaa. Reteko Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

Reteko Oy myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle 18-vuotiaalle. Hyödykkeitä myydään myös yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja Reteko Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti, y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaalle voidaan lähettää kierrätystuotteen ostamisen jälkeen uusi keräyspakkaus, jonka vastaanottamalla asiakas uusii sopimuksen ja hyväksyy toimitusehdot.

Toimitusaika- ja hinnoitteluarviot

Toimitusajat ovat viitteellisiä ja perustuvat Reteko Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden arvioihin. Reteko Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Reteko Oy:n järjestelmään.

Kierrätystuotteen hyvityshinta-arviot perustuvat Keräys & Pakkauspalvelun lanseeraamisen aikaisiin raaka- aineiden maailmanmarkkinahintoihin sekä Reteko Oy:n arvioimiin täyttöpainoihin. Nämä ovat täysin viitteellisiä, eivätkä sido Reteko Oy:tä millään tavalla

Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Reteko Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Reteko Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Reteko Oy, Ruokomäentie 58 40530 Jyväskylä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Reteko Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Reteko Oy, Ruokomäentie 58 40530 Jyväskylä.

2. Tuotteet ja hinnasto

Kierrätyspakkausten myyntihinnat sisältävät arvonlisäveron. Kierrätystuotteen ostohinnat ilmoitetaan ja maksetaan yksityisille kuluttajille ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverovelvolliselle yritykselle tai yhteisölle hyvityshintaan lisätään arvonlisävero.

Kierrätystuotteen ostohinta määräytyy kuljetuksen tilauspäivänä voimassa olevan Kierrätys & Pakkauspalveluhinnaston mukaan. Hinnat sisältävät kuljetukset, ellei toisin ilmoiteta. Hinnasto kokonaisuudessaan on nähtävillä Reteko Oy:n toimistolla ositteessa Ruokomäentie 58 40950 Jyväskylä.

Kierrätystuotteen laatuvaatimukset ja reklamaatio

Jokaiselle kierrätystuotteelle on lajitteluohje, jonka mukaan tuote tulee lajitella ja pakata. Lajitteluohje on nähtävillä www.reteko.fi/lajitteluohje. Reteko Oy:llä on oikeus kieltäytyä ostamasta sille tarjottua erää, jos tuote ei vastaa ohjeen mukaisia laatuvaatimuksia tai epäilee sen olevan varastettua. Reteko Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle viipymättä sähköpostitse virheellisestä kierrätystuotteesta. Reklamoidun erän uudelleen lajittelusta tai palautuksen kuluista vastaa asiakas täysimääräisesti. Reteko Oy:llä on velvollisuus säilyttää reklamoitua erää 30 vuorokautta, jonka jälkeen Reteko Oy:llä on oikeus hävittää kyseinen erä. Tuotteen varastoinnista ja hävittämisestä johtuvista kuluista vastaa erän lähettänyt asiakas. Pienissä laatupoikkeamissa Reteko Oy:llä on oikeus vähentää täysmääräisesti tuotteeseen kuulumattoman materiaalin ilman ilmoitusvelvollisuutta. Poistetusta materiaalista ei makseta hyvitystä.

Pakkaaminen

Pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti. Vajaista tai virheellisesti pakatuissa kierrätystuotteista voidaan periä rahtikulut asiakkaalta.

Kierrätystuotteen vastaanotto, lajittelu ja ostohyvitys

Reteko Oy tai sen valtuuttama yhteistyökumppani punnitsee/luokittelee kierrätystuotteen. Luokittelu perustuu romualan yleisiin toimintaperiaatteisiin. Reteko Oy on oikeutettu vähentämään epäkurantti, tai toimituksen osa, joka ei kelpaa vastaanotettavaan laatuun, täysimääräisenä. Ongelmajätteiden toimitus muun toimituksen yhteydessä on ehdottomasti kielletty ja oikeuttaa Reteko Oy:n veloittamaan erän hävityksen ja/tai aiheutuneen vahingon täysimääräisenä. Ostohyvitys lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Hyvitys maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille 14 pv netto. Vastaanotto suoritetaan 3vrk sisällä toimituksesta. Kierrätystuotteen pakkaus vähennetään hyvitettävän tuotteen painosta täysimääräisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakas voi nostaa tästä velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Reteko Oy:tä vastaan joko Reteko Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Reteko Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Takaisin ylös