Romuakuista turvallisesti eroon

Tiesitkö, että auton akku on vaarallista jätettä, jota ei saa laittaa kaatopaikkajätteen sekaan tai heittää luontoon? Myös akun säilytyksen kanssa saa olla tarkkana. Koti, autotalli, pihavarasto tai jätekatos eivät ole oikeita säilytyspaikkoja akuille, sillä usein samoissa tiloissa säilytetään mm. maalia, puhdistusaineita, bensakanistereita, torjunta-aineita tai energiansäästölamppuja. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu romuakku voi aiheuttaa räjähdys- tai tulipalovaaran!

Lyijyakku on kierrätyskelpoinen jäte

Akkuja on sekä lyijy- että litiumpitoisia. Kierrätykseen ei saa laittaa muita kuin lyijyakkuja.

Lyijyakun tunnistat Pb-merkinnästä ja litium-akut Li-merkinnästä. Lisäksi akuissa on varoitusmerkki. Polttomoottoriauton akun haitallisin aine on raskasmetalleihin kuuluva lyijy. Akuissa on myös voimakkaasti syövyttävää rikkihappoa, joka on vaarallista niin ympäristölle kuin terveydellekin. Kuljetuksessa tulee huolehtia, ettei akusta valu akkuhappoa ympäristöön.

Oikea aika tuoda lyijyakut kierrätykseen

Jos akku ei enää jaksa käynnistää autoa, on aika vaihtaa tilalle uusi akku. Akun kunnon voi käydä tarkistuttamassa lähimmässä akkuliikkeessä tai akkuhuollossa, missä tehdään kuormitustesti.Reteko on virallinen romuakkujen vastaanottopiste. Vastaanotamme ja ostamme lyijyakkuja niin vähittäiskaupasta, autoliikkeiltä kuin autokorjaamoiltakin.

Avullamme kierrätät akut turvallisesti ja ilmastoystävällisesti, voimassa olevien ympäristölakien ja asetusten mukaisesti. Romupisteessämme akut murskataan ja erotellaan eri raaka-aineiksi, joista tärkein on lyijy. Toimitamme raaka-aineet edelleen teollisuuden hyötykäyttöön. Näin jäte ei kuormita luontoa tai aiheuta haittaa ympäristölle.

Tienaa romuakulla rahaa

Kierrättämisen helppouden lisäksi saat meiltä vanhasta ja tarpeettomasta akusta rahanarvoisen korvauksen! Päivän hintamme määräytyy maailmanmarkkinahinnan mukaan. Jos haluat tietää, minkä hinnan saisit romuakuista, ota yhteyttä lähimpään Retekon toimipisteeseen.

Takaisin ylös